oleh

Harta yang kita Nafkahkan ke Jalan Allah Merupakan Harta Kita yang Sebenarnya

Oleh: Mira Angraeni

Pada suatu hari ketika Aisyah R.A menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah yaitu paha domba.

Rasulullah bertanya:

Wahai Aisyah, apakah sudah engkau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita ?

Aisyah menjawab:

“Sudah ya Rasulullah.

Kemudian Rasulullah bertanya lagi:

‘Bagaimana dengan Ummu Ayman?

Aisyah kembali menjawab:

‘Sudah ya Rasulullah.

Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain, apakah sudah di beri masakan tersebut, sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah.

‘Aisyah kemudian menjawab:

Sudah habis ku berikan, Ya Rasulullah … yang tinggal hanya apa yang ada di depan kita saat ini.

Rasulullah tersenyum dan dengan lembut menjawab:

Engkau salah Aisyah, yang habis adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan.

(HR. At-Tirmidzi)

Rasulullah SAW bersabda:

Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, ‘Inilah harta bendaku! Padahal tidak ada harta benda yang di perolehnya di dunia kecuali tiga hal:

Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran.

Apa yang ia pakai akan menjadi rusak.

Dan Apa yang di sedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya.
(HR. Muslim)

Semoga kisah mulia ini menjadi inspirasi untuk kita semua.Selamat beraktifitas untuk meraih ridha Allah SWT.

News Feed